Get Adobe Flash player

Nieruchomości

29.02.2016r. II Licytacja nieruchomości gruntowych

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29-02-2016r.

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się:

 

D R U G A     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

 

godz.12.00

1. Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ruszowie, ul. Świerczewskiego 23. Nieruchomość stanowią działki ewidencyjne nr 57/3, 57/4 o powierzchni 0,74 ha objęte księgą wieczystą o nr KWJG1Z/00022370/5 oraz działki ewidencyjne nr 58/2, 60 o powierzchni 2,15 ha objęte księgą wieczystą o nr KW JG1Z/00015090/6 stanowiące całość funkcjonalną. Razem powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 2,89 ha. Działki nr 57/3 i 58/2 są razem zagospodarowane, oświetlone i uzbrojone, a działka nr 60 stanowi przylegający park ze stawem. Cały teren jest ogrodzony. Na działkach nr 57/3, 57/4 i 58/2 znajdują się zabudowania:

1) budynek hotelowy, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, z restauracją, basenem
i pokojami hotelowymi na 30 osób, wzniesiony w I połowie XX wieku, rozbudowany i wyremontowany z 2006r. i w 2010r., aktualnie w standardzie deweloperskim, stopień zaawansowania 85%, powierzchnia całkowita 1.214,55 m2.

2) budynek usługowo-gospodarczy z garażami, parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wzniesiony
w I połowie XX wieku, rozbudowany i wyremontowany w 2006 i w 2010r., aktualnie w stanie deweloperskim, stopień zaawansowania ok. 85%, powierzchnia całkowita 1.072,30 m2,

3) budynek stajni, parterowy z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia, wzniesiony w I połowie XX wieku
i wyremontowany na początku XX wieku, powierzchnia użytkowa 139,50 m2.

Budynek hotelowy i usługowo-gospodarczy wyposażone są w instalacje elektryczne, wodne, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania zasilane z własnej kotłowni wyposażonej w piec olejowy (każdy budynek posiada oddzielną kotłownie). Stan techniczny zabudowań dobry, standard wykończenia deweloperski.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 3.146.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 2.097.333,33 zł., rękojmia wynosi 314.600,00 zł.

 

godz.12.20

2. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ruszowie , gmina Węgliniec posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00038492/1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowią działki ewidencyjne nr 38 o powierzchni 1,64 ha, nr 41 o powierzchni 0,24 ha, nr 42 o powierzchni 0,63 ha, nr 62/5 o powierzchni 0,20 ha, nr 67/1 o powierzchni 0,12 ha, nr 63/1 o powierzchni 0,32 ha, nr 62/3 o powierzchni 0,35ha, nr 63/2 o powierzchni 0,95 ha, nr 66/11 o powierzchni 0,5286 ha. Razem powierzchnia działek: 4,9786 ha.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 62.900,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 41.933,33 zł., rękojmia wynosi 6.290,00 zł.

 

godz.12.40

3. Nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie, gmina Węgliniec posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00024509/3. Nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowią działki ewidencyjne nr 34/2 o powierzchni 1,2897 ha i nr 35 o powierzchni 1,59 ha. Razem powierzchnia działek wynosi 2,8797 ha. Nieruchomość nie jest użytkowana rolniczo i stanowi łąki, w części wschodniej z niewielkim zadrzewieniem. Działki nie są uzbrojone.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 37.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 24.666,66 zł., rękojmia wynosi 3.700,00 zł.

 

godz.13.00

4. Nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie, gmina Węgliniec posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00035713/6. Nieruchomość stanowią działki ewidencyjne nr 61/1 o powierzchni 0,08 ha i nr 61/2 o powierzchni 0,52 ha. Nieruchomość nie jest użytkowana rolniczo i stanowi użytki zielone - łąki trwałe z rozproszonymi nasadzeniami drzew ( głównie młode brzozy) i krzewów.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 8.400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 5.600,00 zł., rękojmia wynosi 840,00 zł.

 

godz.13.20

5. Nieruchomości gruntowej, działka ewidencyjna nr 58/1 o powierzchni 0,1236 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym pięciolokalowym położonej w Ruszowie ul. Świerczewskiego 24 , posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00015090/6. Układ funkcjonalny budynku obejmuje pięć lokali:- w poziomie parteru: 1. lokal I: trzy pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, razem: 56,80 m2,

2. lokal II: jeden pokój, kuchnia, razem 18,60 m2, 3. lokal III: dwa pokoje, kuchnia + toaleta, razem 41,00 m2,

- w poziomie poddasza: 4. lokal IV: pokój, dwa pokoje poddaszowe, kuchnia, przedpokój, razem 35,50 m2,

5. lokal V: pokój, dwa pokoje poddaszowe, kuchnia, toaleta, razem 37,00 m2.Razem powierzchnia użytkowa mieszkalna budynku mieszkalnego wynosi 188,90 m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną
(z sieci wodociągowej), kanalizacyjną(do szamba bezodpływowego), ogrzewanie piecowe indywidualne dla poszczególnych lokali. Na działce nr 58/1 obok budynku mieszkalnego zlokalizowany jest także budynek gospodarczy murowany, w którym znajdują się komórki gospodarcze i latryny.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 154.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 102.666,66 zł., rękojmia wynosi 15.400,00 zł.

 

Właścicielami nieruchomości są Węglarska Lidia i Węglarski Antoni zam. ul. Inżynierska 14, 97-300 Piotrków Trybunalski, na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania poszczególnych nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

22.02.2016 II licytacja działki gruntu zabudowanej budynkiem biurowo-produkcyjnym

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

22-02-2016 r. o godz. 10.00

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 105 odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej działkę gruntu zabudowaną budynkiem biurowo - produkcyjnym położoną w miejscowości Łagów,

ul. Górna 63, (gmina Zgorzelec), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00019032/0. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Serwis

Refractories Kochan i Harłukiewicz Spółka Jawna ul. Łużycka 37/A 59-900 Zgorzelec.

Nieruchomość znajduje się na działce ewidencyjnej nr 969 o pow. 0,5300 ha, zabudowana jest budynkiem biurowo-produkcyjnym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni zabudowy 496,53 m2, powierzchni użytkowej 781,20 m2 oraz o kubaturze 3277,07 m2. Parter budynku przeznaczony na cele produkcji pomocniczej (411,00 m2), a poddasze na cele socjalno-biurowe (370,20 m2).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.175.000,00 zł netto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 783.333,33 zł netto.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 117.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.