Get Adobe Flash player

postheadericon Nieruchomości

postheadericon 07.08.2014r. Druga licytacja nieruchomości

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07-08-2014r. o godz. 12:00 w sali nr 205 Sądu Rejonowego w Zgorzelcu,

ul. A. Krajowej 104 odbędzie się:

 

 

D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

położonej w Zgorzelcu, ul. Daszyńskiego 68/10, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg

Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr JG1Z/00033223/0. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny

zlokalizowany na V kondygnacji tj. na poddaszu kamienicy mieszkalno-usługowej w zabudowie zwartej, wzniesionej

w I połowie XX wieku. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i schowka gospodarczego na półpiętrze, o łącznej powierzchni użytkowej 47,84 m2. Nieruchomość stanowi własność dłużniczki Łazorczyk Jolanty zam. Zgorzelec, ul. Daszyńskiego 68/10.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 115.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 76.666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię

w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj: 11.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.