Get Adobe Flash player

Nieruchomości

12-01-2015 r. II Licytacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podstawie

art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

12-01-2015 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 214 odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Zgorzelcu, ul. Rzeczki Dolne 2B, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00013085/4. Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 31/1 o powierzchni 0,1019 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczo-warsztatowym wraz z zagospodarowaniem terenu i uzbrojeniem. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 120 m2, pow. całkowita 343 m2, kubatura 868 m3, pow. użytkowa mieszkalna 139 m2. Budynek mieszkalny wolnostojący, trzykondygnacyjny z piwnicami na poziomie przyziemia oraz poddaszem nieużytkowym - oddany do użytku w 1992r., stan techniczny średni, wyposażony w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i grzewczą - piec na opał stały. Budynek składa się z 6 pokoi, kuchni, wc, łazienki, holu, klatki schodowej, pomieszczenia piwnicznego, spiżarni, pralni, garażu, umywalni gospodarczej, kotłowni. Ponadto na nieruchomości posadowiony jest budynek gospodarczo - warsztatowy o powierzchni 152 m2, częściowo murowany, z dobudowanymi wiatami, wyposażony w instalacje elektryczną. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Posłuszny Marcin zam. 59-900 Zgorzelec, ul. Rzeczki Dolne 2B.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 345.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 230.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 34.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

26-01-2015 r. II Llicytacja lokalu mieszkalnego

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podstawie

art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26-01-2015 r. o godz. 12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 214 odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

położonej w Ruszowie, ul. Dworcowa 7/2 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr JG1Z/00049760/1. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w wysokości 3909/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 218 o powierzchni 0,07 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą JG1Z/00044858/0. Lokal zlokalizowany jest na II kondygnacji trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego, stanowi mieszkanie trójstronne, okna wychodzą od strony frontowej, od strony podwórka oraz z boku budynku. W skład powierzchni użytkowej wchodzą trzy pokoje, kuchnia, łazienka i wc, o łącznej powierzchni użytkowej 65,74 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o pow. 12,25 m2 oraz trzy pomieszczenia gospodarcze za budynkiem mieszkalnym. Łączna powierzchnia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 127,61 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Nieruchomość stanowi własność dłużników: Kamola Krystyna, Kamola Leszek zam. 59-950 Ruszów, ul. Dworcowa 7/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 75.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 50.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 7.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.